آنان که دیروز وقتی ما کشتار صهیونیست ها در فلسطین اشغالی  یا کشتار مردم یمن یا عملیات های تروریستی در لبنان و افغانستان و پاکستان را محکوم می کردیم ما را به دخالت در امور کشور ها متهم می کردند و بدون احساس انسانیت می گفتند به شما چه ارتباطی دارد در فلسطین و یمن و لبنان چه می گذرد و شعار نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران را سر می دادند امروز در ماجرای عملیات تروریستی داعش در فرانسه برای ابراز هم دردی در مقابل سفارت فرانسه تجمع می کنند و اشک می ریزند!

منطق جمهوری اسلامی مطرح می کند که تروریسم و کشتار در هر کجای جهان محکوم است اما حداقل تفاوت این دو آن است که کشورهای اسلامی از گذشته قربانی تروریسم بودند اما کشورهای غربی از گذشته حامی تروریسم بوده اند!
اما ظاهراً در منطق این اشخاص تروریسم و کشتار نقطه ای محاسبه می شود!

یعنی کشتار و تروریسم در لبنان ، یمن ، عراق ، فلسطین ، افغانستان و پاکستان قابل توجیح است اما در غرب قابل توجیح نیست!