کسانی که مدام می گویند در کشورهای غربی فلان است و فلان اما در کشور ما هنوز اینطور نشده و ما عقب هستیم توجه داشته باشند که:

 دوران رنسانس غربی ها 300 سال طول کشید و انقلاب ما سی و اندی سال است که آغاز شده است ضمن آنکه غربی ها در دوران رنسانس با دست اندازی به کشور های ضعیف تر مثل هند و کشورهای آفریقایی با غارت ثروت های این کشور ها خود پیشرفت کردند اما این کشور ها را عقب مانده نگاه داشتند اما با این وجود در بسیاری از زمینه ها مثل انرژی هسته ای ، صنایع موشکی ، صنایع دریایی و دریانوردی ، فناوری نانو ، علوم پزشکی ، صنایع نظامی و... فاصله موجود بین ما و کشورهای غربی بسیار کم شده و یا حتی در مواردی کاملاً رفع شده است ، پس بهتر است آن دسته از افرادی که مدام از پیشرفت های غربی ها دم میزنند به جای این حرف ها آن ها هم در جهت پیشرفت کشور تلاش کنند