ئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: با اشاره به اینکه جرئت دادن به بهائیت یعنی دم تکان دادن برای رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: وقتی جلوی تحریف ها گرفته نشود عده ای به خود اجازه می دهند که بهائیت را تشجیع کنند.جرئت دادن به بهائیت یعنی دم تکان دادن برای رژیم صهیونیستیسردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش ستاد برگزاری بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) که پیش از ظهر امروز در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، گفت: همه کسانی که در استان ها تلاش می کنند، راهنمایی و رانندگی، بسیجیان و نیروی انتظامی از یک فرصت الهی دارند استفاده می کنند چرا که مسئله زنده نگه داشتن یاد امام خمینی(ره) موضوع کوچکی نیست و سالگرد امام(ره) احیا کردن دوباره مسیر است.

ی با اشاره به اینکه امروز دشمنان به دنبال ترکیب حق و باطل هستند تا راه را مردم گم کنند، خاطرنشان کرد: اگر جلوی این غرب زدگی و حرکت های انحرافی گرفته نشود، آن ها پیشرفت می کنند و همان طور که سال پیش افرادی می گفتند که امام خمینی(ره) مبارزه با آمریکا را این گونه نمی خواست و خواهان نفی شعار علیه آمریکا بود که رهبری هم در این سال خطر تحریف یاد امام را یادآوری کردند.

نقدی با بیان اینکه امسال با تشجیع بهائیت که یک فرقه جاسوسی است مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: هیچ کسی بهائیت را به عنوان دین نمی شناسند چرا که هردینی پیغمبر دارد، پیغمبر بهائیت کیست؟

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) در رابطه با بهائیت فرمودند که بهائیت فرقه جاسوسی است، خاطرنشان کرد: این فرقه جاسوسی در زمان پهلوی کارش این بود که سلطه شاه را در این میان استمرار بخشید و هسته اصلی ساواک را تشکیل دادند.

وی با اشاره به اینکه جرئت دادن به بهائیت یعنی دم تکان دادن برای رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: وقتی جلوی تحریف ها گرفته نشود عده ای به خود اجازه می دهند که بهائیت را تشجیع(جرئت دادن) کنند و باید با این کارها برخورد شود چون این خیانت به مردم و شهدا است و کسانی که با بهائیت دوستی می کنند خودشان هم بهایی هستند.

نقدی در پایان تصریح کرد: از سال آینده به مدت سه سال مراسم ارتحال امام(ره) در ماه مبارک رمضان برگزار می شود که باید برنامه ریزی مدونی در این زمینه داشته باشیم.